Verzenden en Retourneren

Verzenden

Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt maximaal 3 werkdagen in beslag, tenzij anders is aangegeven op de website van Ottovino BV. Bestellingen in de regio 't Gooi zijn vrij aan huis bij een ordergrootte van 50 euro exclusief BTW. Onder deze bedragen betaalt u 9,95 euro bezorgkosten. Bestellingen buiten de regio zijn vrij aan huis bij een ordergrootte van 120 euro inclusief BTW. Onder deze bedragen betaalt u 9,95 euro bezorgkosten.

Leveringen worden door Ottovino zelf afgehandeld. U ontvangt na de bestelling informatie over het volgen van de bestelling. Aflevering vindt in overleg plaats.

Afhalen van de bestelling in de winkel van Ottovino is mogelijk, indien de bestelde artikelen op voorraad zijn. 

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of
een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het
herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld
schriftelijk, per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt
hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (Model Herroeping), maar bent
hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is
verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw
bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug
met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u
uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen
kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen
hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar
gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14
dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld,
aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat
de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen
komen voor uw rekening.


Ons retouradres
Ottovino B.V., Dorpsstraat 8a, 1261 ET, BLARICUM


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het
gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht is wijn, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
Wijn is namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden
teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.